ZARZĄD ZWIĄZKU

Przewodniczący mgr Zbigniew Janczulewicz

V-ce Przewodniczący dr hab. Jerzy Ciecieląg prof. UP

Skarbnik mgr Mirosław Słomski

Członek Zarządu mgr Piotr Brońka