Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO ŚWIĘTA PRACY

SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

SUKCESÓW W PRACY I DALSZEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO

WSZYSTKIM PRACOWNIKOM

UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


strajk


kartka świąteczna 2016


24 i 31 grudnia 2018 r. dni wolne od pracy

Zgodnie z decyzjami Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dni 24 grudnia 2018 r. (Wigilia)
oraz 31 grudnia 2018 r. (Sylwester) będą dodatkowo wolne od pracy dla pracowników Uczelni.