Zapomogi na gwiazdkę 2018 r.

Rektorska Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2018 r. podjęła uchwałę o przyznaniu zapomóg na gwiazdkę 2018 r.
odpowiednio do dochodów pracowników i emerytów w wysokości :

Dla pracowników:

I grupa – 710 zł brutto (582 zł netto)

II grupa – 650 zł brutto (533 zł)

III grupa – 590 zł brutto (484 zł netto)

Dla emerytów:

I grupa – 510 zł netto

II grupa – 460 zł netto

III grupa – 410 zł netto


KOMUNIKAT

Szanowani Państwo ,

uprzejmie informujemy,  że w dniu 8 listopada br. Związek Zawodowy Pracowników UP powołał roboczy
Zespół ds. analizy projektów nowej struktury Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej .

Celem naszego zespołu jest w szczególności  przeanalizowanie obydwu proponowanych zmian przebudowy struktury Uczelni
w kontekście sytuacji pracowniczych.

Będziemy wdzięczni za zgłaszanie do nas wszelkich uwag i sugestii dotyczących w/w kwestii.

Uwagi proszę zgłaszać na adres mailowy:  zzp@up.prakow.pl